Toni Xuclà & Solo Kouyaté

TONI XUCLÀ & SOLO KOUYATÉ
etno jazz / world music

DUNA és el primer disc del guitarrista Toni Xuclà i del kora i cantant Ibrahima Kouyaté. A finals del 2007, durant un viatge al Senegal, Toni Xuclà va entrar en contacte amb músics de la Casamance. Allà va descobrir un excel·lent i jove músic: Ibrahima Kouyaté, més conegut per Solo. Amb la seva kora destaca per la combinació entre tradició i modernitat. Solo és Griot (transmissors de la historia i cultura del Senegal, que passa de pares a fills) i, per tant, coneix perfectament els cants i la música tradicional senegaleses. Van estar intercanviant música de la Casamance i de Catalunya durant un mes al campament de Kansalatatoto. Fruit d’aquest intercanvi va ser el primer concert del duo a Cafountine. Després, va venir la primera gira per Catalunya amb la cantant i ballarina senegalesa Touty Mane.

El disc conté 9 cançons que mesclen les músiques de Catalunya i la Casamance on la World Music és present de principi a fi. Les cançons s’han enregistrat a l’estudi però “en directe”, tots els temes interpretats de principi a fí, sense talls, correccions ni retocs. Una música que esdevé universal pel missatge de comunicació entre cultures. De punts en comú en la diversitat.

[youtube v=”KLoNtN95PaA”]

Management:  VESC   info@vesc.cat  Tel  +34 937 899 151


TONI XUCLÀ & SOLO KOUYATÉ
etno jazz / world music

DUNA est le premier album du guitariste “Toni Xuclà” et le kora et chant “Ibrahima Kouyaté. Fin

2007, lors d’un voyage au Sénégal, Toni Xuclà est entré en contact avec des musiciens de la Casamance. Il y découvre un excellent musicien jeunes: Ibrahima Kouyaté, mieux connu sous le nom Solo. Avec sa kora il est reconnu par la combinaison entre tradition et modernité. Solo est Griot (émetteurs de l’histoire et la culture du Sénégal, qui passe de père en fils) et, par conséquent, des chansons, bien connue et la musique traditionnelle sénégalaise. Ils ont été combinant la musique de la Casamance et de la Catalogne pour un mois au camp Kansalatatoto. Résultat de cet échange a été le premier concert de la Cafountine. Puis vint le premier tour de la Catalogne avec le chanteur et danseur sénégalais Touty Mane.

L’album a été enregistré dans les studios Kay, Manresa. Contient 9 chansons qui mélangent la musique de la Catalogne et la Casamance, où la World Music est présent du début à la fin. Une musique qui devient universel pour la communication de messages entre les cultures. Points communs dans la diversité.

[youtube v=”KLoNtN95PaA”]

Management:  VESC   info@vesc.cat  Tel  +34 937 899 151


TONI XUCLÀ & SOLO KOUYATÉ
etno jazz / world music

DUNA is the first album by the guitarist Toni Xuclà and the kora player and singer Ibrahima Kouyaté. By the end of 2007, during a trip to Senegal, Toni Xuclà came into contact with musicians of the Casamance. There he discovered an excellent young musician: Ibrahima Kouyaté, better known as Solo. With his kora, he stands out by the combination of tradition and modernity. Solo is Griot (transmitters of history and culture of Senegal, which passes from father to son) and, therefore, he knows songs and traditional Senegalese music very well. They were combining music from the Casamance and Catalonia for a month at Camp Kansalatatoto. As a result of this exchange there was the first concert of the Duo Cafountine. Then came the first tour with the Senegalese singer and dancer Touty Mane in Catalonia.

The album contains 9 songs that mix the music of Catalonia and the Casamance, where World Music is present from beginning to end. The songs were recorded in the studio, but “live”, all songs were played from the start to the end, without cuts, corrections or adjustments. Music that becomes universal because of the message of communication between cultures. Common points in diversity.

[youtube v=”KLoNtN95PaA”]


Contractació:

VESC   info@vesc.cat  Tel  +34 937 899 151